Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

TOWARZYSTWO ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI DZIECI "SZANSA"
05 - 270 Marki, ul. Pilsudskiego 41
tel. / fax (0-22) 761 90 91
e-mail: toszansa@polbox.com
oik_szansa@poczta.onet.pl

  Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" zostało powołane w 1990 roku. Zrzesza osoby prowadzące działalność opiekunczą, wychowawczą i socjalną na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących ze środowisk zmarginalizowanych.

  Cele statutowe Stowarzyszenia to:
  Stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacja poprzez wyzwalanie i wspieranie programów w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej poprzez:
 • Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • Promowanie inicjatyw wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, poprzez stymulacje i rozwijanie istniejących placówek i środowisk wychowawczych;
 • Wspieranie działań mających na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych, promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między pracownikami różnych placówek opiekuńczych;
 • Pomoc wychowankom placówek opiekuńczych w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się;
 • Popularyzowanie wiedzy dotyczacej opieki nad dziećmi;
 • Inspirowanie badań naukowych w dziedzinie opieki i wychowania.
  Prowadzone programy:
 • Program "Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie" - z zakresu profilaktyki środowiskowej (opieka, wychowanie, terapia) przeznaczony dla potrzeb dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zmarginalizowanych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym.
 • Organizacja akcji letniej i zimowej dla potrzeb naszych podopiecznych ze wszystkich programów realizowanych przez Towarzystwo "Szansa". Dzieci i młodzież corocznie wyjeżdzają na obozy letnie i zimowe. Organizujemy także akcje "Lato na wsi i w mieście" w naszych Ośrodkach.
 • Program "Centrum Szkoleniowe - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Szansa". W ramach tego programu, prowadzimy szkolenia w zakresach niezbednych w pracy pracowników pomocy społecznej - szczególnie opieki i profilaktyki społecznej, interwencji kryzysowej, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników socjalnych, kuratorów sadowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.
 • Program szkoleniowy "Rodzinna Opieka Zastepcza - RODZINA" - pozyskiwanie, przygotowanie i wsparcie profesjonalnych rodzin zastępczych.

Zarzad Glówny - Marki
  Prowadzi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz 2 Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie dla dzieci zaniedbanych wychowawczo i ich rodzin ( OPDiR w Wejsunach k/ Rucianego, powiat Pisz, OPDiR w Udziejku, powiat Suwalki ).

Oddział w Bardzie
57 - 256 Bardo, Plac Wolności 4,
e-mail:
bpbardo@wp.pl

  Prowadzi Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie dla środowisk marginalizowanych.

Oddział w Kampinosie
05 - 088 Brochów, Miszory, tel. / fax (0-22) 785 65 45
  Prowadzi 2 Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie dla środowisk marginalizowanych oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Oddział Mazowiecki
05 - 270 Marki, ul. Pilsudskiego 41,tel. / fax (0-22) 761 9091,
e-mail:
toszansa@polbox.com

  Prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej i 6 Ośrodków Pomocy Dziecku i Rodzinie dla środowisk marginalizowanych.

Oddział Warszawa - Ochota
Warszawa, ul. Grójecka 79, tel. / fax (0-22) 824 37 02
e-mail: szansa4@o2.pl
  Prowadzi Ośrodek Socjoterapii dla dzieci i ich rodzin.

Oddział w Lodzi
90 - 406 Łódź, ul. Piotrkowska 17 , tel. / fax (0-42) 634 01 18
  Prowadzi Ośrodek Rodzin Zastepczych oraz 2 Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie dla środowisk marginalizowanych.

Oddział w Opocznie
26 - 300 Opoczno, ul. Westerplatte 2, tel. kontaktowy (0-44) 754 38 96
  Prowadzi Ośrodek Rodzin Zastepczych i Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie dla środowisk marginalizowanych.

Oddział Slaski
41 - 902 Bytom, ul. Chrzanowskiego 17, tel. / fax (0-32) 281 16 00
  Prowadzi 2 Ośrodki Rodzin Zastepczych i 2 Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie dla środowisk marginalizowanych.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij